Synsregler


Fra den 1. juli 2012 har Trafikstyrelsen besluttet at lave nye synsregler. Det betyder, at det nu ikke længere kan lade sig gøre at få synet en bil, hvis der er revner eller stenslag i forruden i bestemte områder.


Reglerne er nu helt klare og alle som arbejder med autoglas og bilruder bør nu kunne bedømme om ruden kan gå igennem syn. Er du i tvivl, kan du spørge dit lokale RudeCenter.
 

Trafikstyrelsen har valgt at inddele ruden i flere zoner, med hvert sit regelsæt.  Reglerne er forskellige fra zone til zone. Ruden inddeles i A-B-C  zoner,  uden for disse felter  er det lovligt at have revner og stenslag. Dog skal man være opmærksom på, at i vores nabolande Sverige og Tyskland accepteres der ikke større skader i ruden.

Dit lokale RudeCenter kan hjælpe dig med udbedre skaderne på din bilrude. Du kan indhente tilbud her


Rudens opdeling

På tegningen nedenunder ses hvorledes en rude inddeles.

- A-zone er et felt på 300 x 300 mm symmetrisk ud fra ratstammen.
- B-zonen er et bånd på tværs af ruden 300 mm højt. B-zonen er kun fra førersiden til midten af ruden.
- C-zonen er resten af båndet på tværs, ligeledes 300 mm højt af ruden i passagersiden.


I A –zonen må der kun være stenslag på op til 3 mm i diameter, der må ikke være ridser eller slitage som hindrer udsynet.

I B-zonen må der ikke være stenslag med en diameter på over 10 mm eller revner på mere end 50 mm i længden.

I C-zonen må der ikke være stenslag på mere end 30 mm eller revner længere end 150 mm.


For alle zoner gælder, at det er lovligt at reparere stenslag og revner, hvis de herefter ikke er synlige.

Generelt må ruden ikke være så slidt, at det hindrer udsynet eller mindsker trafiksikkerheden.